سڀ کان وڌيڪ متاثر ڪندڙ نباري نه ڪا زندگي بابت چوندو آهي