بھترين ڪروڪو شيرائي اقتباس جيڪي صرف نظرانداز نه ٿي ڪري سگھجن